ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

(ขอบเขตงาน) ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการจัดประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคอาเซียน กิจกรร.....   18 เม.ย. 2565 32 ครั้ง
(เอกสารประกวดราคา) ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการจัดประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคอาเซียน.....   18 เม.ย. 2565 25 ครั้ง
(ราคากลาง) ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการจัดประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคอาเซียน กิจกรรม.....   18 เม.ย. 2565 26 ครั้ง
(ประกาศเชิญชวน) ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการจัดประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคอาเซียน กิ.....   18 เม.ย. 2565 64 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดสุราษฎร์.....   27 ก.พ. 2562 602 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะโครงการย้อนรอยอารยธรรมศรีิวิชัยสู่อาเซียน   10 ก.พ. 2559 793 ครั้ง