ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

การประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ยานพาหนะที่ชำรุดเสื่อมสภาพ   27 เม.ย. 2565 80 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการยกระดับคุณภาพ.....   8 ธ.ค. 2560 14 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวทางทะเลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย   14 มี.ค 2559 10 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี สอบราคาจ้างโครงการย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยสู่อาเซียน กิจกรรมจัดทำสื่อประชาส.....   29 ก.พ. 2559 11 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี สอบราคาจ้างโครงการย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยสู่อาเซียน กิจกรรมเปิดตลาดการท่อง.....   29 ก.พ. 2559 8 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ Road Show   10 ก.พ. 2559 521 ครั้ง
ประกาศชนะการเสนอราคาโครงการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวทางทะเลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย   8 ก.พ. 2559 461 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท.....   27 ม.ค. 2559 465 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกธารบางคุย   26 ม.ค. 2559 376 ครั้ง