หมู่บ้านประวัติศาสตร์ บ้านช่องช้าง อ.บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

25 ม.ค. 2561      3637 views

แชร์ทั้งหมด 9 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

 หมู่บ้านประวัติศาสตร์ บ้านช่องช้าง อ.บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 ชุมชนบ้านช่องช้างเป็นชุมชุมเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เป็นจุดกำเนิดจุดแรกของการเคลื่อนไหวในการต่อสู้ของ พคท. ในภาคใต้ เป็นฐานที่มั่นแห่งแรกในภาคใต้ (ค่าย 508)

มีกิจกรรมเยี่ยมชมอนุสรณ์ ชมวิดิทัศน์ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ ซุ้มประตูช้างคู่ รถถังจำลอง ร่องรอยประวัติศาสตร์ งานรำลึกวีรชน บ้านพักโฮมสเตย์ ฯลฯ

 

ซุ้มประตูช้างคู่ทางเข้าหมู่บ้านช่องช้าง

อนุสรณ์สถานบ้านช่องช้าง

                     มีการจัดสร้างอนุสรณ์สถานบ้านช่องช้างขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์ของวีรชนในเขตภาคใต้ตอนบน เพื่อแสดงถึงการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม การเสียสละเพื่ออุดมการณ์ประชาธิปไตย ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านช่องช้าง ตำบลพรุพี มีสภาพเป็นฐานปูน สูงประมาณ 1.50 เมตร ด้านบนเป็นมือชูพานรัฐธรรมนูญ มีดาวแดง 5 แฉก อยู่บนฐานและได้จัดงานรำลึกวีรชนครั้งใหญ่ขึ้น

 

 

มีที่พักสำหรับรองรับนักท่องเที่ยว มีลักษณะเป็น แคมป์ปิ้ง

        สามารถตื่นเช้ามาดื่มชาหรือกาแฟ ชมหมอกยามเช้า ที่จุดชมวิวเขาช่องช้าง

 


 


แหล่งที่มา :