เขื่อนเชี่ยวหลาน

19 ม.ค. 2564      3405 views

แชร์ทั้งหมด 14 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

 

เขื่อนเชี่ยวหลาน หรือ เขื่อนรัชชประภา

 

              แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับฉายาว่าเป็นกุ้ยหลินเมืองไทย เพราะมีความสวยงามของเทือกเขาหินปูนที่เหมือนกันกับกุ้ยหลินที่ประเทศจีน ซึ่งเขื่อนเชี่ยวหลานเป็นเขื่อนที่ก่อสร้างขึ้นมาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 เพื่อช่วยอำนวยประโยชน์ในด้านสังคม เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเขื่อนเชี่ยวหลานจัดเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่สำคัญแห่งหนึ่งในภาคใต้ ซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและพลังงานไฟฟ้า ตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเขื่อนเชี่ยวหลานเมื่อสร้างเสร็จแล้วได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามเขื่อนแห่งนี้ว่า “เขื่อนรัชชประภา” ซึ่งมีความหมายว่า “แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร”

สันเขื่อนรัชชประภา

การบริการที่พักมีทั้งของหน่วยงานรัฐบาลและจากหน่วยงานเอกชน ได้แก่

ที่พักแบบเรือนแพของทางอุทยานแห่งชาติเขาสก

แพนางไพร  แพคลองคะ  แพโตน  และแพไกรสร

ที่พักแบบเรือนแพของกรมป่าไม้

แพหน่วยฯ คลองหยา หรือแพคลอง

ที่พักแบบเรือนแพของทางเอกชน

แพเพลินไพร   แพสายชล   แพเชี่ยวหลาน   แพ 500 ไร่   แพภูตะวัน  และแพไพรวัลย์

กิจกรรม

 

นั่งแพชมถ้ำปะการัง

ล่องเรืองชมเขาสามเกลอ

ชมปลา วังปลาแพนางไพร

ล่องเรือชมถ้ำน้ำทะลุ

เล่นน้ำและพายเรือ

 

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

หินพัด อุทยานแห่งชาติเขาสก